Архив виртуальной выставки
за декабрь 2013 г.

577.1(075.8)
Z94

Zurabyan, Sergey Eduardovich.

Fundamentals of Bioorganic Chemistry [Текст] : textbook for medical students / S. E. Zurabyan = Основы биоорганической химии : учебник / С. Э. Зурабян. – Moscow : GEOTAR-Media, 2012. – 303 p.

The textbook is based on modern organic chemistry and considers the structure and chemical transformations of organic compounds, especially those that have biological importance. Special attention is given to the chemical reactions that have analogies in living systems. The book contains about 250 problems on all topics and solutions for them.

This book conforms to the Federal educational program on Bioorganic Chemistry for medical schools and universities. It is meant for students who study Bioorganic Chemistry during one term. The book may also be useful for teachers and students of specialized secondary schools with instruction conducted in English and colleges, whose main interest is medicine, pharmacy, biology and agriculture.

616-092(075.8)
L81

Litvitsky, P. F.

Pathophysiology [Текст] : concise lectures, tests, clinico-pathophysiological situations and clinico-laboratory cases : student manual / P. F. Litvitsky, S. V. Pirozhkov, E. B. Tezikov = Патофизиология : лекции, тесты, задачи : учеб. Пособие / П. Ф. Литвицкий, С. В. Пирожков, Е. Б. Тезиков. – Moscow : GEOTAR-Media, 2012. – 429, [1] p. : il.

The textbook for students, studying the basic course of pathophysiology in English, is organized according to the module principle and contains summary of lectures on the specific module's topic, tests, clinico-pathophysiological and clinico-laboratory cases for training and control of knowledge, algorithms of solution of the typical problems, and also questions to prepare for classes, colloquia and final examination on pathophysiology.

The edition contains the discussions of the subject matter of pathophysiology; its aims, issues, methods, and constituent parts. It summarizes the main concepts of general nosology, etiology and pathogenesis. In a concise format or in a form of schemes, it considers the causes, mechanisms of development, adaptive reactions, manifestations and outcome of the typical pathologic processes and typical forms of pathology of organs and physiological systems, including separate syndromes and nosologic units.

Each topic of the pathophysiology course is supplied by a set of clinical case problems, tests for self-control by students, algorithms of solutions of the selected problems, and correct answers for the tests. This textbook is prepared for students and teachers of the English-speaking Division of the Department of Pathophysiology.

83.3(4Беи)
К92

Купала і Колас, вы нас гадавалі [Текст] : дакументы і матэрыялы : у 2 кн. / уклад.: В. Дз. Селяменеў, В. У. Скалабан ; [рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) і інш.] ; Дэпартамент па архівах і справаводству М-ва юстыцыі Рэсп. Беларусь, Нац. архіў Рэсп. Беларусь, Федэральнае архіўнае агенцтва Расіі, Расійскі дзярж. архіў літ. і мастацтва. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010 - 2012. - ISBN 978-985-6941-52-1. Кн. 2 : 1939 - 2009, Ч. 2 / Дзярж. архіў Расійскай Федерацыі. - 2012. - 333, [2] с.

Публікуюцца невядомыя дакументы, у тым ліку аўтографы класікаў, матэрыялы біяграфічнага характару, сведчанні пра грамадскае і літаратурнае акружэнне песняроў, увекавечанне іх памяці. Аснову зборніка складаюць дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі, Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва. Выкарыстаны матэрыялы музеяў песняроў, архіва Якуба Коласа, што зберагаецца ў яго нашчадкаў, а таксама Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Цэнтральнага архіва Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, іншых сховішчаў.

Разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў ВНУ і школьных настаўнікаў, студэнтаў, архівістаў, работнікаў бібліятэк і музеяў, краязнаўцаў. Выданне будзе цікавае таксама шырокаму колу чытачоў.

83.3(4Беи)
К215

Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы [Текст] : зб. эсэ, вершаў, прысвячэнняў / [уклад. : А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік]. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 364, [1] с.

Адметнасць і непаўторнасць новай кнігі пра Уладзіміра Караткевіча заключаюцца найперш у тым, што яна нечым нагадвае сяброўскую сагу пра вялікага і легендарнага пісьменніка, пра чалавека, чые ўплывы на грамадскую думку, на фарміраванне гістарычнага светапогляду сучасніка працягваюцца і цяпер. Першую частку зборніка складае эсэ празаіка, паэта, літаратуразнаўцы Алега Лойкі «Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі», дзе не толькі канцэптуальна, але і лірычна, эмацыянальна, узнёсла асэнсавана постаць славутага творцы. Другая частка зборніка — «Белая песня ў лугах залацістых...», дзе ўпершыню надрукаваны паэтычныя творы самога У. Караткевіча на беларускай і рускай мовах, аўтапераклады асобных твораў на рускую мову і лісты паэта да Ніны Молевай. Трэцюю частку кнігі склалі вершы, урыўкі з паэм, эсэ, вытрымкі з нарысаў, крытычных артыкулаў як беларускіх, так і замежных пісьменнікаў, іншыя матэрыялы, прысвечаныя Уладзіміру Караткевічу.

Скачать PDF-версию выставки

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Вернуться на список выставок

Контакты

Услуги Онлайн

Полнотекстовая БД внутривузовских изданий

Электронные полки студента

Большая медицинская библиотека

Сетевая электронная библиотека

Ресурсы по подписке

Тестовые доступы

В помощь научной деятельности

В помощь образовательному процессу

Виртуальные выставки

 • Виртуальный музей

  Навигатор по разделам сайта в помощь дистанционному образованию

  Видеоинструкция

  Основы информационной культуры пользователей

  Наши опросы

  С юмором о библиотеках

  Виджет сайта библиотеки ГрГМУ

  Календарь медицинских праздников и событий

  Ошибка в тексте?