▲ Наверх

Старая версия сайта УО ГрГМУ На главную Карта сайта Напишите нам письмо


Абонемент художественной литературы и искусства приглашает вас на просмотр выставки "Гістарычная спадчына Беларусі".

Веданне гісторыі сваей краіны, сваей Бацькаўшчыны - ёсць той мінімум, якім павінен валодаць кожны адукаваны чалавек, а тым больш грамадзянін, які жадае паспрыяць развіццю той дзяржавы, дзе ён нарадзіўся і жыве. Адчуванне чалавекам, на аснове гістарычных ведаў, сваёй гістарычнай спадчыны, якая непарыўна вядзецца ад яго продкаў з самых старажытных часоў, духоўна абагачае яго, робіць упэўненым у заўтрашнім дні і натхае на новыя здзяйсненні, на шчырую працу дзеля сваіх нашчадкаў, дзеля сваёй краіны.

"Гістарычная спадчына Беларусі"

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай…

Янка Купала

63.4(4Беи)
З-143

Загорульский, Эдуард Михайлович.

Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века [Текст] / Э. М. Загорульский ; [вступ. ст. В. А. Тепловой]. - Изд. 2-е, доп. - Минск : Четыре четверти, 2014. - 528, [1] с.

Монументальный труд белорусского историка и археолога Э. М. Загорульского посвящен исследованию одного из интереснейших периодов в истории Беларуси, охватывающего почти тысячу лет. Автор предлагает оригинальные решения целого ряда проблем, связанных с появлением и расселением славян на территории Восточной Европы, в том числе на землях нынешней Беларуси, формированием славянского государственного образования Русь и политической истории ее западных земель — Белой Руси. В частности, подробно изложены генезис и особенности различных типов поселений (сельских, городских, владельческих замков), время и обстоятельства их возникновения, планировка, застройка, система укреплений. Анализируется экономическая жизнь Белой Руси: развитие сельскохозяйственного производства, деревенское и городское ремесла и торговля. Рассматриваются сложные этнические процессы: формирование языка местного населения, этнического самосознания, культурной самоидентификации. Глубоко исследуются культурные процессы, связанные с христианизацией и славянизацией белорусских земель. Особое внимание уделено развитию монументального зодчества; предложены новые датировки некоторых памятников каменной архитектуры.

Изложение сопровождено большим количеством иллюстраций, дающих яркое представление о богатой культуре Белой Руси.

Адресуется исследователям истории Беларуси, преподавателям и студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется историей Отечества.

63.3(4Беи)
Б43

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў [Текст] / рэд. кал.: А. П. Вайтовіч [і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2000. - 431 с.

У кнізе з пазіцый дасягненняў сучаснай навукі прааналізаваны ўсе найваж- нейшыя этапы гісторыі краіны — ад засялення яе тэрыторыі чалавекам, фарміравання беларускага этнасу, беларускай мовы, праз развіццё яе гісторыі, асветы, навукі, культуры, асноўных відаў мастацтва, рэлігіі і да ўтварэння бела- рускай нацыі і самастойнай незалежнай дзяржавы.

Грунтоўна разглядаюцца дасягненні Рэспублікі Беларусь у развіцці эканомікі, навукі і культуры, што адбыліся ў выніку глыбокіх палітычных змен за апошняе дзесяцігоддзе, калі Рэспубліка Беларусь стала суверэннай і незалежнай дзяржа- вай. Аналізуюцца радыкальныя змены ў грамадска-палітычным і дзяржаўным ла- дзе, формах кіравання народнай гаспадаркай, змены прыярытэтньгх арыенціраў і кірункаў у палітыцы, эканоміцы, асвеце, навуцы, культуры і мастацтве Беларусі.

Асвятленне сучаснага стану Рэспублікі Беларусь на фоне развіцця яе мінулага надае гэтаму выданню арыгінальнасць, адметнасць і гарантуе практычную ка- штоўнасць змешчанай у ёй багатай інфармацыі.

63.3(4Беи)
М318

Масляніцына, Ірына Аляксандраўна.

Беларусь далетапісная [Текст] : гістарычныя нарысы / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж ; маст. Арлен Кашкурэвіч. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 221, [2] с.

63.3(4Беи)
К787

Краўцэвіч, Аляксандр Канстанцінавіч.

Міндаўг. Пачатак гаспадарства [Текст] : [нарыс] / Алесь Краўцэвіч ; [пераклад А. Ю. Кудраўцава, А. А. Лукавенкава ; мастак У. А. Лукашык]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. - 163 с. - (Жыццяпіс вялікіх князёў літоўскіх).

Кніга прысвечана дзейнасш першага вялікага князя літоўскага Міндаўга. Гэты аповед пра ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага са сталіцай у Навагрудку створаны доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам на падставе рэальных, навукова даследаваных падзей.

The book describes the activities of Mindauh, the first Grand Duke of Lithuania. This story about the creation of the Grand Duchy of Lithuania with its capital in Navahradak was written by Ales Krautsevich, Doctor of History, and is based on real events researched by scholars.

63.3(4Беи)
Ч-216

Чаропка, Віктар Кузьміч.

Уладары Вялікага княства [Текст] / Вітаўт Чаропка. - Выд. 2-е, папраўл. - Мінск : Беларусь, 2007. - 605, [2] с.

Распавядаецца пра гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў Бела- русі ў XVI—XVII стагоддзях. У цэнтры ўвагі палітычныя і вайско- выя дзеячы беларускага мінулага: Міхайла Глінскі, Канстанцін Ас- трожскі, Мікалай Радзівіл Руды, Леў Сапега, Ян Хадкевіч, Януш Радзівіл, Павел Сапега і інш.

Папярэдняе выданне выйшла ў 2002 годзе.

Адрасуецца ўсім, хто імкнецца глыбей ведаць гісторыю Бела- русі.

63.3(4Беи)
Ч-216

Чаропко, Витовт.

Великие князья Великого Княжества Литовского [Текст] / Витовт Чаропко. - 2-е изд., испр. - Минск : Беларусь, 2013. - 262, [2] с.

Автор повествует о годах правления великих князей — Миндовга, Войшелка, Тройденя, Витеня, Гедимина, Ольгерда, Ягайлы, Кейстута, Витовта и других, чья жизнь неразрывно связана с историей Великого Княжества Литовского вплоть до заключения в 1569 году Люблинской унии.

Для широкого круга читателей.

Скачать PDF-версию выставки

1 | 2 | 3 | 4

Вернуться на список тематических выставок

Поиск по сайту

Поиск через EDS


Наши контакты

Объединенная научная
медицинская библиотека
УО "ГрГМУ"

Адрес:230009,
Республика Беларусь,
г. Гродно, ул. Горького, 80

Заведующая библиотекой:

+375 152 446802
(тел./факс)

library@grsmu.by

Обратная связь


Мы в соцсетях

Наша группа В КонтактеНаша группа в Facebook

Наш QR-код

Консультации

Виртуальная справка

spravka@grsmu.by
info@grsmu.by


Подробнее
Пн - Пт: 9.00 - 17.00

Подробнее

В помощь научной деятельности

Виртуальные выставки

Тестовые доступы

Ресурсы по подписке

Наши опросы

Наш университет

С юмором о библиотеках

Ближайшие даты

Календарь медицинских праздников и событий

Перевод сайта

Подписка на новости

Ошибка в тексте?

Система Orphus

Счетчики

Яндекс.Метрика

Всего online: 3

 • в локальной сети ГрГМУ
 • 0
 • в сети Интернет
 • 3
  • image 01
  • image 06
  • image 07
  • image 05
  • image 05
  • image 03
  • image 02
  • image 04
  • image 05

  Copyright © Объединенная научная медицинская библиотека УО 'ГрГМУ'. Design by LyangnerHT, 2006 - 2017.